top of page
KİŞİSEL BİLGİLER
Doç. Dr. Erkan İLİK Avesis bilgileri
ESOGU LOGO
Doç. Dr. Erkan İLİK'e ait Researchgate bilgileri
Doç. Dr. Erkan İLİK Google Scholar bilgileri
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fen Fakültesi
Fizik Bölümü 
F-5 Blok TR-26040
Eskişehir/TÜRKİYE
Doğum Yeri ve Tarihi: Eskişehir, 1986
Yabancı Dil: İngilizce (YÖKDİL: 85,000)
Doç. Dr. Erkan İLİK
EĞİTİM BİLGİLERİ
Lisans:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Fizik Bölümü, (2005 - 2010)
Yüksek Lisans:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD
"Genelleştirilmiş bir bose gazı modelinin bazı istatistik
mekaniksel özelliklerinin incelenmesi"
(2010 - 2013)
Doktora:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD 
"Soğuk Akan Post-Deşarj Plazma Reaktörlerinin Üretimi
ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi"
(2013 - 2017)
Dr. Öğretim Üyesi: 01.09.2022-23.02.2024
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

Doçent Dr: 23.02.2024-devam ediyor.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü
Doç. Dr. Erkan İLİK Bilimsel Yayın Teşvik Ödül Töreni
Yayın Teşvik Ödülü

© 2022 Erkan İLİK

bottom of page