top of page
PAPERS PRESENTED AT NATIONAL AND INTERNATIONAL SCIENTIFIC MEETINGS AND PUBLISHED IN PROCEEDINGS BOOKS
 1. İLİK E., Tr Glass Research Group, An Overview of Lanthanide Doped Glasses Through Characteristic Material Properties in Radiation Shielding Applications, Turkish Physical Society 39th International Physics Congress, Bodrum/MUĞLA, Türkiye, 31.08-04.09 2023. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Grg, Tr Glass Research Group Çalışması)

 2. H.O. Tekin, G. Almısned, G. Kılıç, B. Akkuş, A. Yılmaz, L. A. Susam, H. Yılmaz Alan, İLİK E., G. Ozturk, B. Tuysuz, S. Oktik, O. Guler (2023) A Closer Look at Shielding Applicatıons of Glasses for Varıous Purposes: A Methodological Review, Türk Fizik Derneği 39. Uluslararası Fizik Kongresi, 31 Ağustos- 4 Eylül 2023, Bodrum/Türkiye (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Grg, Tr Glass Research Group Çalışması)

 3. O. Guler, H.O. Tekin, H. Yılmaz Alan, A. Yılmaz, G. Almısned, L. A. Susam, B. Akkus, G. Kılıç, İLİK E.,, S. Oktik, G. Ozturk, B. Tuysuz (2023) Applıcatıon of High Entropy Alloys (Heas) in Nuclear Reactor Technology, Türk Fizik Derneği 39. Uluslararası Fizik Kongresi, 31 Ağustos- 4 Eylül 2023, Bodrum/Türkiye (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Grg, Tr Glass Research Group Çalışması)

 4. L. A. Susam, B. Akkus, G. Almısned, A. Yılmaz, H. Yılmaz Alan, G. Kılıç, İLİK E., G. Ozturk, B. Tuysuz, S. Oktik, O. Guler, H.O. Tekin (2023) Zinc-Tellurite Glasses: A Better Understanding of their Role in Alpha-Proton Stopping Applications: A Comprehensıve Study, Türk Fizik Derneği 39. Uluslararası Fizik Kongresi, 31 Ağustos- 4 Eylül 2023, Bodrum/Türkiye (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Grg, Tr Glass Research Group Çalışması)

 5. H. Yılmaz Alan, A. Yılmaz, H.O. Tekin, G. Almısned, L.A. Susam, B. Akkus, G. Kılıç, İLİK E., O. Guler, S. Oktik, G. Ozturk, B. Tuysuz (2023) Assessment of Glass Shielding for Cosmic Radiation and Space Applications Using Oltaris Code, Türk Fizik Derneği 39. Uluslararası Fizik Kongresi, 31 Ağustos- 4 Eylül 2023, Bodrum/Türkiye (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Grg, Tr Glass Research Group Çalışması)

 6. G. Kılıç, B. Akkus, G. Almısned, A. Yılmaz, L. A. Susam, H. Yılmaz Alan, İLİK E., G. Ozturk, B. Tuysuz, S. Oktik, O. Guler, H.O. Tekin (2023) Overvıew of Critical Material Properties of Glass in Radiation Shielding Applications, Türk Fizik Derneği 39. Uluslararası Fizik Kongresi, 31 Ağustos- 4 Eylül 2023, Bodrum/Türkiye (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Grg, Tr Glass Research Group Çalışması)

 7. G. Ozturk, B. Akkus, G. Almısned, A. Yılmaz, L. A. Susam, H. Yılmaz Alan, G. Kılıç, İLİK E., B.Tuysuz, S. Oktık, O. Guler, H.O. Tekın (2023) Investigation of some Oxide Compounds in Glass Synthesis on Shielding Properties for Cosmic Radiation through the Oltarıs Program, Türk Fizik Derneği 39. Uluslararası Fizik Kongresi, 31 Ağustos- 4 Eylül 2023, Bodrum/Türkiye (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Grg, Tr Glass Research Group Çalışması)

 8. B. Tüysüz, B. Akkuş, G. Almısned, A. Yılmaz, L. A. Susam, H. Yılmaz Alan, G. Kılıç, G. Ozturk, Sener Oktık, Omer Guler, İLİK E., H.O. Tekın  (2023) Progress in Protective Glass Shielding For Mamography Scans, Türk Fizik Derneği 39. Uluslararası Fizik Kongresi, 31 Ağustos- 4 Eylül 2023, Bodrum/Türkiye (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Grg, Tr Glass Research Group Çalışması)

 9. İLİK E., “Farklı Lantanit Oksit Katkılı Bor Tabanlı Camların SEM-EDX ve XRD Analizleri, Radyasyondan Koruma Özelliklerinin PHY-X PSD Yazılımı ile Belirlenmesi, Bursa 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Bursa, Türkiye, 22-23 Ekim 2022. (Oral presentation)

 10. İLİK E., DC Manyetik Saçtırma Sistemi, Tasarım Ve Kurulum Süreçleri (DC Magnetron Sputtering System, Design And Productıon Processes), Mas 11. Uluslararası Matematik-Mühendislik-Fen Ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Tokat, Türkiye, 13-15 Mart 2020 (Oral presentation)

 11. İLİK E., Akan T., Investigation on variation of OH concentration produced in Argon post-discharge plasma interaction reactor, Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, Bodrum/MUĞLA, Türkiye, 6-10 Eylül 2017, ss.676 (Poster presentation)

 12. İLİK E., Akan T., Sterilization of Bacillus Cereus using cold flowing plasma jet of ambient air at low pressure, Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, Bodrum/MUĞLA, Türkiye, 6-10 Eylül 2017, ss.679 (Poster presentation)

 13. İLİK E., Uçar E. F., Akan T., Düşük Basınçta Helyum Gazının Soğuk Akan Deşarj ve Post Deşarj Plazmasının İncelenmesi, V. ULUSAL GÜNEŞ VE HİDROJEN ENERJİSİ KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 12-13 Mayıs 2016 (Poster presentation)

 14. İLİK E., Akan T., Helyum Gazının Soğuk Atmosferik Basınç Plazma Jetinin Spektroskopik İncelenmesi, ADIM FİZİK GÜNLERİ V, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2016 (Poster presentation)

 15. Tanışlı M., Şahin N., Mertadam S., Demir S., Akan T. , İLİK E., Cold Flowing Plasma with RF of AIR, VIII International Conference Plasma Physics and Plasma Technology (PPPT-8), Minsk, Belarus, 14-18 Eylül 2015, cilt.1 (Poster presentation)

 16. İLİK E., Akan T. , Durmus C., Tanışlı M., Şahin N., Mertadam S., Comparison of optical emission spectrums of cold flowing discharge and the post discharge plasmas of air at low pressure, 5.FİZİKSEL KİMYA KONGRESİ (JOTCSA), Konya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, cilt.2, ss.19-21 (Poster presentation)

 17. Akan T., İLİK E., Tanışlı M., Şahin N., Mertadam S., Argon Gazının Soğuk Akan Deşarj ve Post Deşarj Plazmasındaki Temel Farklılıkların Düşük Basınçta Belirlenmesi, Adım Fizik Günleri IV, Kütahya, Türkiye, 28-29 Mayıs 2015 (Poster presentation)

 18. İLİK E., Akan T., The Three Low Temperature Flowing Post Discharge Systems at Low Pressure, 1. INTERNATIONAL PLASMA TECHNOLOGIES CONGRESS, Kayseri, Türkiye, 28-30 Nisan 2014 (Oral Presentation)

© 2022 Erkan İLIK

bottom of page