top of page
ULUSAL ve ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

ILFDSF

 1. İLİK E., Tr Glass Research Group, An Overview of Lanthanide Doped Glasses Through Characteristic Material Properties in Radiation Shielding Applications, Turkish Physical Society 39th International Physics Congress, Bodrum/MUĞLA, Türkiye, 31.08-04.09 2023. (Oral presentation)

 2. İLİK E., “Farklı Lantanit Oksit Katkılı Bor Tabanlı Camların SEM-EDX ve XRD Analizleri, Radyasyondan Koruma Özelliklerinin PHY-X PSD Yazılımı ile Belirlenmesi, Bursa 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Bursa, Türkiye, 22-23 Ekim 2022. (Oral presentation)

 3. İLİK E., DC Manyetik Saçtırma Sistemi, Tasarım Ve Kurulum Süreçleri (DC Magnetron Sputtering System, Design And Productıon Processes), Mas 11. Uluslararası Matematik-Mühendislik-Fen Ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Tokat, Türkiye, 13-15 Mart 2020 (Oral presentation)

 4. İLİK E., Akan T., Investigation on variation of OH concentration produced in Argon post-discharge plasma interaction reactor, Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, Bodrum/MUĞLA, Türkiye, 6-10 Eylül 2017, ss.676 (Poster presentation)

 5. İLİK E., Akan T., Sterilization of Bacillus Cereus using cold flowing plasma jet of ambient air at low pressure, Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, Bodrum/MUĞLA, Türkiye, 6-10 Eylül 2017, ss.679 (Poster presentation)

 6. İLİK E., Uçar E. F., Akan T., Düşük Basınçta Helyum Gazının Soğuk Akan Deşarj ve Post Deşarj Plazmasının İncelenmesi, V. ULUSAL GÜNEŞ VE HİDROJEN ENERJİSİ KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 12-13 Mayıs 2016 (Poster presentation)

 7. İLİK E., Akan T., Helyum Gazının Soğuk Atmosferik Basınç Plazma Jetinin Spektroskopik İncelenmesi, ADIM FİZİK GÜNLERİ V, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2016 (Poster presentation)

 8. Tanışlı M., Şahin N., Mertadam S., Demir S., Akan T. , İLİK E., Cold Flowing Plasma with RF of AIR, VIII International Conference Plasma Physics and Plasma Technology (PPPT-8), Minsk, Belarus, 14-18 Eylül 2015, cilt.1 (Poster presentation)

 9. İLİK E., Akan T. , Durmus C., Tanışlı M., Şahin N., Mertadam S., Comparison of optical emission spectrums of cold flowing discharge and the post discharge plasmas of air at low pressure, 5.FİZİKSEL KİMYA KONGRESİ (JOTCSA), Konya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, cilt.2, ss.19-21 (Poster presentation)

 10. Akan T., İLİK E., Tanışlı M., Şahin N., Mertadam S., Argon Gazının Soğuk Akan Deşarj ve Post Deşarj Plazmasındaki Temel Farklılıkların Düşük Basınçta Belirlenmesi, Adım Fizik Günleri IV, Kütahya, Türkiye, 28-29 Mayıs 2015 (Poster presentation)

 11. İLİK E., Akan T., The Three Low Temperature Flowing Post Discharge Systems at Low Pressure, 1. INTERNATIONAL PLASMA TECHNOLOGIES CONGRESS, Kayseri, Türkiye, 28-30 Nisan 2014 (Oral Presentation)

© 2022 Erkan İLİK

bottom of page